Natalia Słowik

Gabinet psychologiczno-psychoterapeutyczny

Jestem psychologiem, psychoterapeutką pracującą w nurcie psychodynamicznym, członkinią Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. 

Specjalizuję się w leczeniu zaburzeń osobowości, zaburzeń nastroju i zaburzeń lękowych oraz pomagam w sytuacjach kryzysowych. Prowadzę Analizę Więzi Prenatalnej dla kobiet w ciąży.

Odbyłam własną terapię szkoleniową, pracuję pod stałą superwizją.

Edukacja

Ukończyłam studia magisterskie z psychologii stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim (specjalności: psychologia kliniczna oraz interwencja kryzysowa), a następnie 4-letnie szkolenie z psychoterapii psychodynamicznej, organizowane przez Szpital Psychiatryczny im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie. 

Swoją wiedzę i umiejętności poszerzam poprzez udział w licznych szkoleniach, konferencjach i wykładach. 

W latach 2020-2021 ukończyłam pierwsze w Polsce szkolenie z Analizy Więzi Prenatalnej – jest to metoda pracy z kobietami w ciąży i ich nienarodzonymi dziećmi.

Doświadczenie zawodowe

Psychoterapia psychodynamiczna

Od kilku lat prowadzę psychoterapię w ramach prywatnego gabinetu psychologiczno-psychoterapeutycznego. 

Współpracuję z Centrum Psychoterapii i Seksuologii Empatia w Krakowie, gdzie prowadzę procesy indywidualne w ramach Poradni Psychoterapeutycznej. 

Przez rok zajmowałam się diagnozą i opiniowaniem w Poradni dla Osób Transpłciowych. 

Wcześniej odbyłam staż w Oddziale Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala im. dr. J. Babińskiego w Krakowie (prowadziłam psychoterapię indywidualną oraz konsultowałam Pacjentów, którzy ubiegali się o przyjęcie do Oddziału), a także w Oddziale Dziennym Leczenia Zaburzeń Nerwicowych i Behawioralnych Zakładu Psychoterapii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Diagnoza psychologiczna

Diagnozowałam Pacjentów w ramach pracy w Szpitalu Psychiatrycznym im. prof. A. Kępińskiego w Jarosławiu, w Szpitalu im. dr. J. Babińskiego w Krakowie (Oddział Psychiatryczny Kraków – Krowodrza I), oraz w trakcie staży w Klinice Psychiatrii Dorosłych CM UJ w Krakowie (Oddział Leczenia Depresji) i w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży CM UJ w Krakowie (Oddział Stacjonarny).

Wsparcie dla osób chorujących somatycznie

Udzielałam wsparcia psychologicznego Pacjentom chorym somatycznie (staż w Klinice Kardiochirurgii im. Jana Pawła II CM UJ), a także Pacjentom chorującym na nowotwory (roczny wolontariat na Oddziale Hematologii w ramach działalności Fundacji Dobrze Że Jesteś), w tym chorym terminalnie (staż w Hospicjum Św. Łazarza w Krakowie).

Uzależnienia

Posiadam doświadczenie w leczeniu uzależnień: prowadziłam psychoterapię indywidualną i grupową w Oddziale Dziennym Krakowskiego Centrum Terapii Uzależnień, a także odbyłam staż w Oddziale Terapii Uzależnień Szpitala Psychiatrycznego im. prof. A. Kępińskiego w Jarosławiu oraz w Poradni Profilaktyki i Leczenia Uzależnień MONAR w Krakowie.

Publikacje

1) Słowik, N. (2013). Uzależnienie od cyberseksu – charakterystyka zjawiska. W: M. Wysocka-Pleczyk, B. Świeży (red.). Człowiek zalogowany. Od mowy nienawiści do integracji w sieci (s. 115-122). Kraków: Biblioteka Jagiellońska.

Publikacja dostępna online pod adresem:

http://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=254812


2) Losiak, W., Blaut, A., Klosowska, J., Slowik, N. (2016). Social Anxiety, Affect, Cortisol Response and Performance on a Speech Task. Psychopatology,49: 24-30.

Publikacja dostępna online pod adresem:

https://www.karger.com/Article/Pdf/441503

Cennik

Konsultacja psychologiczna (50 min.) – 180 zł

Psychoterapia indywidualna (50 min.) – 180 zł

Poradnictwo psychologiczne (50 min.) – 180 zł

Interwencja kryzysowa (50 min.) – 180 zł

Analiza więzi prenatalnej (50 min.) – 180 zł

Kontakt

Telefon: +48 796 535 411

Adres e-mail: [email protected]


Prywatny gabinet – Kraków

Gabinet psychologiczno-psychoterapeutyczny Natalia Słowik

Al. Pokoju 24/54 (3 piętro, klatka od strony ul. Jachowicza)

30-548 Kraków

Dojazd

Tramwaje: 1, 14, 22 (przystanek Ofiar Dąbia)

Autobusy: 125, 128 (przystanek Ofiar Dąbia)